Ti si Ja za tebe Boga, i ti si On za tebe individua.
Home
Video
Energetski Vitez
Stvarnost i Ljubav
Večno Ovde
Grupa Facebook: U potrazi za Stvarnim Identitetom
Pišite

BOG

BOG

Izvodi iz knjige
Realtà e Amore
(Stvarnost i Ljubav)
autor: Andrej Pangos

Ti si Ja za tebe Boga, i ti si On za tebe individuu.


Istina o Bogu: Bog je bez istine.


Put do Trezvenosti opijen je ljubavlju prema Bogu.


Bog nije u tebi ni van tebe; isto, ti nisi u Bogu, ni van njega. Bog predhodi vremenu i prostoru. U Stvar(nost)i Ti Jesi Bog.


Ujedinjenje s Bogom je koncept uma koji fantazira odvojenost i mnoštvo.


‘Biti jedno s Bogom’- koncept je bez ikakvog osnova; "gde" Bog Bitiše, nema ni dva ni tri ni drugog.


Razmišljati o Bogu znači misliti o nezamislivom.   


Bože, molim Te, da se ne izgubim na putu ka Tebi.

Bože, molim Te, da se izgubim na putu ka Tebi.

Ove dve molitve prividno suštinski različite, imaju skoro isto značenje. S tim da je druga bolja. Nestankom ‘ja’, ostaje Bog.


Ko je svestan Boga poznaje Osnovu kozmosa i neosnovanost univerzuma.


Od Boga se ne može otići, niti mu se može vratiti. Istinito zajedništvo s Bogom je potpuna svesnost da si neodvojiv od Sebe. Nestane li i ta svesnost, zajedništvo je savršeno.


Bog ne vidi; a ipak, svako mu je oko teleskop, od koga nesvesni um čini kaleidoskop.


Dobra komunikacija s Bogom je već korak ka nestanku iste. Dualnost je (ionako) imaginarna.


Bog je neizmerno drevan, ne može se ni setiti da Jeste.


Nema pravednih i nepravednih za Boga. Samo intelekt procenjuje.


Šta Bog želi od mene? Ništa, hvala Bogu! Bog koji nešto želi nije Bog. Kako bi Savršenost mogla imati potrebu za bilo čim?


Moliti se Bogu znači obraćati se Sebi Samome.


Biti ljut na Boga je teška autodestruktivnost.


Maštati da se može bez Boga  je kao fantazirati da se nema roditelja.


Jedino pravo ime je Ime Bezimenog.


Potpuna predaja Bogu je osnovni uslov za mudrost. Mudrac je onaj ko se preda na prvom mestu. Očajnik je onaj koji to učini kao poslednju mogucnost.


Mnogo se govori o sigurnosti. Koliko je može biti u svetu (koji je iluzija), u verovanju da je svet Stvaran? Bog Jeste jedina Sigurnost. Jedina Stvarnost!


 ‘Bog’ je termin za Bezimenog. Kako bi moglo postojati nešto kao ‘u ime Boga’? U čije ime se onda vode sveti ratovi?


Zašto činiti napor, obzirom da Bog “čini sve”? Možeš biti bez ikakvog napora? Čineći napor koji treba, prepoznaćeš bez napora Sebe u Bogu. 


Šta znači izraz “voleti Boga’? To je jedan od načina da se definiše spoznaja da Jesmo Ljubav.

Glavna stranica Stvarnost i Ljubav

Il segreto di Nikola Tesla Sri Nisargadatta Maharaj Krishnamurti-MenteLibera Osho - The Movie
Ranjit Maharaj 1
U.G. Krishnamurti UG Krishnamurti - you see
Madre Teresa di Calcutta Talks with Nisargadatta Meher Baba Interview Ghandi
OSHO: Absolutely Free Padre Pio vivo 1
Krishnamurti - Il Risveglio
Krishnamurti
Maharishi Mahesh Yogi Padre Pio - l'Eucarestia Thich Naht Hanh Carezza- Giovanni XXIII
Ultima messa di Padre Pio
Anandamayi ma Meher Baba with Lepers
Copyright 2003-2010 Andrea Pangos

Sito gestito da: Associazione culturale alla Ricerca della Reale Identità, via Perosi 108, Pianiga, 30030 (VE)

P.I. 03885230270 C.F. 90138200275